Informacje ogólne | Zakres oferowanych usług | Częstotliwość wykonywania pomiarów | Cennik usług | Kontakt


Zakres oferowanych usług

Zakres prac kontrolno-pomiarowych:

Badania eksploatacyjne:

 • pomiary skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim i bezpośrednim instalacji i urządzeń elektrycznych;
 • pomiary skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim obwodów silnoprądowych miernikiem impedancji pętli zwarcia o rozdzielczości 0,1 mW;
 • kompleksowa kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznych
  i piorunochronnych w obiektach budowlanych, zgodnie z Prawem Budowlanym
  z dnia 7 lipca 1994, art. 62, ust. 1, pkt 2;
 • pomiary rezystancji uziemień i instalacji odgromowych;
 • badania kabli niskiego napięcia
 • pomiary natężenia oświetlenia
 • badanie baterii kondensatorów statycznych
 • pomiar obciążeń instalacji
 • modernizacja rozdzielni elektrycznych nn.
 • sprawdzanie doboru selektywności i poprawności działania zabezpieczeń
 • pomiary rezystancji izolacji i próby napięciowe rozdzielni
  niskiego napięcia;
 • badania transformatorów;
 • zdalne pomiary temperatury urządzeń i rozdzielni niskiego i wysokiego napięcia;

Badania odbiorcze:

 • badania odbiorcze instalacji elektrycznych, zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000;
 • badania odbiorcze maszyn i urządzeń, zgodnie z PN-EN 60204-1;
 • protokół zgodności z PN-EN 61010-1 wg PN-T 06517-3-1;

Nadzór techniczny:

 • nadzorowanie prac elektrycznych (remonty instalacji , nowe obiekty)
 • odbiór, rozruch instalacji, przekazanie do eksploatacji
 • uzgodnienia projektowe
 • wykonywanie kosztorysów ofertowych i powykonawczych
 • sprawdzanie obmiarów wykonywanych prac
 • doradzanie przy stosowaniu alternatywnych rozwiązań technicznych
 • inwentaryzacja instalacji elektrycznej
 • kontrola kosztów inwestycji
 • dobór i optymalizacja (cenowa) stosowanych materiałów instalacyjnych

Używany sprzęt pomiarowy:

 • parametry instalacji (MPI)
 • rezystancji izolacji (MIC)
 • rezystancji uziemienia i rezystancji gruntu (MRU)
 • wyłączników RCD (MRP)
 • impedancji pętli zwarcia (MZC)
 • rezystancji pętli zwarcia (MZC)
 • małych rezystancji (MMR)
 • testowania kolejności faz (TKF)

Napisz do nas:
pomiary_elektryczne@vp.pl

Ściągnij naszą wizytówkę:
Kliknij tutaj

Copyrights - Vector, 2006
Design & Code by Cafe-Tom